Abstrakcija

abstrakcija_1Abstrakcija gali būti tiesiogiai priskiriama žmogaus vaizduotei. Abstraktusis menas skiriasi nuo fantastinio meno, kurio objektai būna išgalvoti personažai ir būtybės. Jis yra artimesnis realybei, kadangi atspindi tikrovę perkeltine prasme. Kitaip tariant, abstrakcijos vaizduoja realius objektus supaprastinta ar greičiau sumažinta forma, išlaikydamas originalų objektą.
Abstraktusis menas neatsirado staiga, tai nebuvo XX-ojo amžiaus mąstytojų išdava. Žydų ir islamų tikėjime buvo draudžiama vaizduoti žmones, todėl jie ieškojo išeities visose dekoratyvinio ir nevaizduojamojo meno formose arba kaligrafijoje.
Nevaizduojamojo XX a. meno išradėju laikomas Wassily Kandinsky. Pamažu iš jo paveikslų išnyko vaizduojamieji objektai. 1910-aisiais metais jis sukūrė pirmąjį savo metaforinį darbą – akvarelę be jokios užuominos į realybę. Kandinsky ne tik tapo pirmuoju abstrakcijų kūrėju, jis naudojo savo paveikslus ir kaip teorikas. Po Kandinsky abstraktųjį meną į aukštesnį lygį pakėlė Rusijos tapytojas Kasimir Malewich. Melewich paveikslai dažniausiai buvo sutelkti į paprastas geometrines formas.
Žymūs įvykiai XX-ojo a. viduryje pakeitė abstrakčiojo meno kryptį. Antrasis Pasaulinis karas, Hitlerio žydų persekiojimas ir modernųjį meną pasmerkę nacistai privertė šimtus Europos avangardistinių menininkų emigruoti į Jungtines Amerikos Valstijas, o ypač į Niujorką. Tai Amerikos mene sukėlė naują bangą, kuri paskatino abstrakčiojo ekspresionizmo gimimą.
abstraktusis_ekspresionizmasAbstraktusis ekspresionizmas yra daugiau bendra meno atlikimo idėja, nei rūšis. Šis judėjimas pabrėžia tendenciją viršyti visuomenei įprastas ribas. Keletas žymių šio judėjimo menininkų – Jackson Pollock, Willem de Kooning ir Mark Rothko.
Šiuo metu gyvuoja dvi svarbiausios abstrakčiojo meno kryptys. Vienai jų, vadinamai Spalvinio lauko tapyba, būdingos sujungtos spalvinės dėmės. Mark Rothko yra vienas šio žanro pionierių. Antroji kryptis apima keletą žanrų – siurrelizmą, ekspresionizmą, kubizmą ir veiksmo tapybą. Nepaisant visų jų įtakos, abstrakčių paveikslų esmė išlieka ant drobės pavaizduota menininko pasąmonė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.